Werkwijze

Alle collega’s van groep 1 t/m 8 krijgen één of meerdere opdrachtkaart(en) waarop een rekendomein staat en een handelingsniveau.

Van elk rekendomein zijn er vier opdrachtkaartjes (de vier handelingsniveaus).

Het is de bedoeling dat er tijdens de rekenles een foto wordt gemaakt van het specifieke rekendomein en handelingsniveau die op de opdrachtkaart staan beschreven.

Kwartet samenstellen

Deze vier foto’s vormen samen een kwartet. Als rekencoördinator ben je vrij om te kiezen welke rekendomeinen je wilt laten fotograferen en ook hoeveel rekendomeinen je kiest. Bij een aantal rekendomeinen zal goed gekeken moeten worden of het haalbaar is voor elke bouw om een foto te maken van het handelingsniveau. Bij een groot team maken alle collega’s één foto, bij een klein team zullen dat er misschien twee of drie zijn. De foto’s worden in de tool geplaatst en de kwartetten kunnen vervolgens worden geprint.

Kwartet spelen

Tijdens een teambijeenkomst wordt het kwartetspel gespeeld in groepjes van drie of vier spelers uit verschillende bouwen. Op de speelkaarten is het rekendomein zichtbaar en de foto van het handelingsniveau. De speler moet aan de hand van de foto bepalen om welk handelingsniveau het gaat. Dit staat er niet bij vermeld.

Inzichten

Tijdens het spelen van het kwartet zal de ontdekking worden gedaan dat er foto’s zijn die niet heel duidelijk een bepaald handelingsniveau illustreren of dat er foto’s zijn die niet kloppen. Dit zal het spelen van het kwartet bemoeilijken, maar tegelijkertijd zal ervaren worden dat dit inzicht en het gesprek er over heel waardevol zijn.

Eigenlijk is het spelen van het kwartet van ondergeschikt belang. De grote winst is het leerproces dat de teamleden doormaken.

Variant

Een vervolg op deze teamactiviteit kan zijn om in kleine groepen het ‘perfecte’ kwartet samen te stellen. De rekendomeinen worden verdeeld en elke groep legt nu samen zo goed mogelijk de verschillende handelingsniveaus vast. Ook dit kwartet wordt weer geprint. De kwartetten kunnen met elkaar besproken worden en kan waar nodig nog worden aangepast en kan daarna dienen als naslagwerk. Het geeft snel en goed inzicht in de handelingsniveaus en kan er bij gepakt worden als je merkt dat een leerling vastloop tijdens de rekenles.