Over het instrument

De aanleiding

Tijdens de opleiding Rekencoördinator aan de KPZ (2016-2017) heb ik een verbeterplan opgesteld waarbij de leerlijnen centraal staan. 
Met dit plan wil ik bereiken dat collega’s leerstoflijnen en leerlijnen kunnen doorgronden met als doel adequate hulp te bieden aan de kinderen tijdens de rekenles. Daarbij wil ik inzoomen op het hoofdfasenmodel en het handelingsmodel. Deze modellen bieden voor elke leerlijn het onderliggende denkkader. Met deze modellen is het mogelijk om meer grip te krijgen op de leerlijnen en zo te kunnen diagnosticeren en hulp te geven zoals beschreven in Protocol Ernstige Reken-wiskundeproblemen en dyscalculie (Van Groenestijn, Borghouts & Janssen, 2008). Het doorgronden van de leerlijnen blijkt ook een belangrijke voorwaarde bij een transitie naar denken in doelen. Deze transitie maakt het losser gebruiken van de methode in de toekomst mogelijk.

Het idee

Om iets te doorgronden of om ergens grip op de krijgen is het belangrijk er actief bij betrokken te zijn. Ik wilde voorkomen dat ik de kennis en inzichten, die ik heb opgedaan tijdens de opleiding, als ‘hapklare brokken’ overbreng op mijn collega’s. Ik wil de stof op een boeiende wijze aanbieden en de collega’s op een actieve manier bij de inhoud betrekken. Dit heb ik gedaan door een bestaand kwartet (uitgegeven door Protocol Ernstige Wiskundeproblemen en Dyscalculie) interactief te maken en het zo te transformeren naar een professionaliseringsinstrument. En met succes! 
Met het professionaliseringsinstrument dat ik heb ontwikkeld krijgen leerkrachten zicht op de leerlijnen en leren ze bewuster te kijken naar de rekenles en de kinderen. Aan de hand van zelfgemaakte foto’s wordt er in spelvorm een koppeling gemaakt tussen theorie en praktijk.

Het professionaliseringsinstrument

Het professionaliseringsinstrument bestaat uit het maken en spelen van een kwartet, waarbij de handelingsniveaus van verschillende rekendomeinen centraal staan.

Zowel bij het maken van het kwartet (het fotograferen van de handelingsniveaus) als het spelen van het kwartet (het herkennen van de handelingsniveaus) gaan de spelers actief aan de slag met de opgedane kennis over het handelingsmodel. Het spelen van het kwartetspel zal veel gespreksstof opleveren en dat is gelijk ook de kracht van het instrument.

Een groot voordeel van deze werkwijze is dat de opgedane kennis gelijk de volgende dag tijdens de rekenles ingezet kan worden. Kortom: een effectief en motiverend instrument om de kennis over de handelingsniveaus te vergroten.